วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556


วันพ่อ แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555
นักเรียนชั้น ม. 2 ปีการศึกษา 2555 ทุกคน ขณะ นี้ การเรียน จบสิ้นแล้ว สนใจรายละเอียดใด สอบถามได้ ทาง FACE BOOK นคะ

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ม. 2  ทุกคน ดู ภาษาวิบัติ  แล้ว เตรียม ทำกิจกรรม ต่อจากเรื่องรามเกียรติ์ นะคะ
http://www.youtube.com/watch?v=IyHb7uNz0XM
ยินดีต้อนรับ นักเรียน ชั้น ม. 2 ทุกคน สู่ เรื่องราวที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน  เชิญใช้บริการ ค่ะ

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

พลังบวก

นักเรียนฟัง และดู วิดีโอนี้ แล้วแสดงความคิดเห็นว่า พลังบวก คืออะไร นักเรียนจะมีส่วนร่วมพลังบวกนี้ได้อย่างไร

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553

สุภาพบุรุษสุดดี สุภาพสตรีแสนงามลูกผู้ชายที่ทุกคน ควรชื่นชม ว่าเป็นสุภาพบุรุษที่ดีควรเอาอย่าง และสุภาพสตรีที่งดงาม ทั้งกาย และใจ นั้น ควรมีลักษณะเช่นไร ขอเชิญชวนทุกคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น ที่นี่ได้ค่ะ

สวัสดีครับ - สวัสดีค่ะ ทั่วหน้ามีสุข


การแสดงความเคารพ มีสัมมาคารวะ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ด้วย สวัสดี มีประโยชน์มหาศาล คุณว่าไหม ...